Wat zijn hulphonden?

Hulphonden noemen we de honden die een speciale training hebben gehad om mensen met een beperking te assisteren. Ze worden ook wel assistentiehonden genoemd. U vindt de verschillende gespecialiseerde honden hieronder maar ook over de training, vergoeding en waar u specifieke informatie vindt.
 

Gespecialiseerde hulphonden:

  • Hulphonden of ADL-honden helpen mensen met een lichamelijke beperking met praktische handelingen, zoals het licht aan- en uitdoen, aan- en uitkleden, de lift bedienen, boodschappen betalen. Ze dragen een dekje waardoor iedereen meteen ziet dat het om een hulphond gaat. 
  • Geleidehonden of blindengeleidehonden zorgen dat blinden en slechtzienden zich veilig buitenshuis kunnen bewegen. Ze zijn herkenbaar aan het hesje en de beugel. Meer informatie op Regelhulp.nl.
  • Signaalhonden helpen mensen die niet of slecht horen. Ze waarschuwen bij geluiden, bijvoorbeeld als iemand aanbelt of als de telefoon overgaat. 
  • Hulphonden voor psychische stoornissen of sociale honden helpen bij angst- en gedragsstoornissen. Een bijzondere soort honden vormen de PTSS-honden die bijvoorbeeld iemand wakker maken bij een nachtmerrie. Kijk op www.contacthond.nl voor meer informatie.
  • Epilepsiehonden of seizurehonden waarschuwen als een epileptische aanval gaat komen. Deze honden assisteren ook tijdens de aanval door zijn baasje in de veilige stabiele zijligging leggen of medicijnen te halen.
  • Diabeteshonden waarschuwen als de bloedwaarde van iemand gaat wisselen. Ze assisteren met het halen van medicijnen of door te alarmeren via een noodknop. 
  • Autismegeleidehonden zorgen voor structuur en focus. Ze helpen ook om contacten te leggen. 
 

Hondentraining

 
Hulphonden krijgen meestal hun socialisatieperiode tot 1,5 jaar bij een pleeggezin. Daarna volgt een training op een hulphondenschool van een half jaar. Soms traint een toekomstige gebruiker onder teambegeleiding de aspirant hulphond zelf op. Na een socialisatie van 1 - 1,5 jaar gaan aspirant blindengeleidehonden een half tot 1,5 jaar in speciale training.
 

Vergoeding


Zorgverzekeraars vergoeden soms een hulphond. Zij stellen vast op basis van een medische indicatie van de behandelend arts en een praktische indicatie van de organisatie van assistentiehonden of iemand een hond toegewezen krijgt. De aanmelding loopt via organisatie van assistentiehonden. De aanvraag bij de persoon dient zich eerst aan te melden bij de organisatie van assistentiehonden. Deze organisatie regelt de aanvraag bij de zorgverzekeraar.

Er bestaat ook een mogelijkheid om een kleine vergoeding te krijgen voor verzorging, levensonderhoud en ziektekostenverzekering van de hond. Lees meer op Regelhulp.nl.

Ook zijn er particuliere initiatieven die vergoedingen geven voor een assistentiehond, zoals Stichting De hond kan de was doen.

Belangrijk om te weten

  • Er is een wachttijd bij de meeste hondenscholen.
  • Hulphonden mogen niet meer geweigerd worden in openbare ruimten in Nederland. Dat geldt niet alleen voor openbare gebouwen, maar ook bijvoorbeeld voor de taxi. De Stichting Gebruikers Assistentiehonden heeft een meldpunt opgericht voor toegangsweigeringen. 
  • Er bestaan ziektekostenverzekeringen voor honden en hulphonden.

Meer informatie

Inhoud

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier