Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in het leefpatroon en volgt wat alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking doen. Mantelzorgers, zorgmedewerkers en casemanagers dementie kunnen hiermee veranderingen in dat activiteitenpatroon ontdekken. Bijvoorbeeld als hij of zij ’s nachts gaat dwalen. Het systeem zelf registreert ook opvallende veranderingen in het dagelijks leefpatroon en meldt dat.

Veranderingen in het leefpatroon kunnen aanwijzingen zijn van risicovolle achteruitgang. U kunt dan op tijd maatregelen nemen. Een systeem voor leefstijlmonitoring bestaat uit een combinatie van een netwerk van sensoren in de woning, een computerprogramma en een app voor een smartphone en/of webpagina. Thuiszorgorganisaties bieden steeds vaker leefstijlmonitoring aan: een wijkverpleegkundige of een casemanager kijkt dan mee met de mantelzorger.

Waarvoor dient leefstijlmonitoring?

Mantelzorgers en/of familieleden kunnen via leefstijlmonitoring een alleenwonende persoon met een aandoening die langzaam verergert op afstand volgen (monitoren). Leefstijlmonitoring is te gebruiken bij mensen met bijvoorbeeld dementie, ziekte van Parkinson en een verstandelijke beperking. Leefstijlmonitoring vermindert de belasting bij mantelzorgers of familie en signaleert tijdig lichamelijke en mentale achteruitgang. Leefstijlmonitoring waarschuwt bij een crisissituatie, zoals een urineweginfectie doordat het systeem signaleert dat iemand ineens veel vaker naar het toilet gaat dan normaal.

Hoe werkt leefstijlmonitoring?

Leefstijlmonitoring bestaat uit een netwerk van sensoren. De meeste sensoren zijn bewegingssensoren. De sensoren ‘zien’ alleen beweging: ze zijn geen camera’s. De sensoren worden geplaatst in verschillende ruimtes in een woning. Het computerprogramma achter het sensorennetwerk registreert over een langere periode de beweging en/of activiteiten van de bewoner. Op een smartphone, tablet of pc kunt u de informatie over de activiteiten van de bewoner bekijken. Zoals de frequentie van toiletgebruik, veranderingen in dag-nacht ritmes en ‘s nachts dwalen.
Afhankelijk van het systeem dat u gebruikt wordt het dagelijks leefpatroon door het computerprogramma ‘ingeleerd’. Na deze inleerperiode geeft het systeem zelf via berichten in de app op de smartphone aan of er sprake is van een opvallende afwijking in het dagelijks leefpatroon. Dit gaat meestal via een stoplicht: groen - alles is in orde, geel - opvallende verandering, rood - zodanige verandering dat direct aandacht nodig is.  
De rode meldingen worden extra onder de aandacht gebracht. Afhankelijk van het systeem of de versie van dat systeem worden ook noodsituaties, zoals een valpartij, gesignaleerd en met rood gemeld. U kunt bovendien meestal instellen dat u een rode melding krijgt als iemand met dementie de woning verlaat.
Zorgmedewerkers, casemanagers en mantelzorgers kunnen daardoor veranderingen in het activiteitenpatroon van de cliënt of hun naaste vaststellen, bijvoorbeeld als hij of zij ’s nachts gaat dwalen. Het systeem zelf volgt ook belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon en doet daar melding van. Veranderingen die duiden op een mogelijke noodsituatie, zoals een valpartij of 's avonds niet terugkeren, kunnen direct worden gemeld aan een zorgmedewerker en/of mantelzorger.

Belangrijk om te weten

Praktisch
 • Leefstijlmonitoring werkt in principe alleen bij mensen die alleen in een woning wonen. Een klein huisdier kan nog wel.
 • In een eengezinswoning zijn meer sensoren (in het netwerk) nodig dan in een appartement.
 • U heeft een internetverbinding nodig. Een standaardabonnement voldoet.
 • Systemen voor leefstijlmonitoring hebben geen camera's.
 • Systemen voor leefstijlmonitoring worden vergoed door een aantal gemeenten: meestal de abonnementskosten voor een aantal maanden. Thuiszorgorganisaties kunnen leefstijlmonitoring declareren. Vraag bij de thuiszorg na of leefstijlmonitoring wordt aangeboden.
Informatie

Productoverzicht leefstijlmonitoring

 • Bekijk een onafhankelijke overzicht van de in Nederland beschikbare hulpmiddelen voor leefstijlmonitoring.

 • AlleenThuis

  Fabrikant: AlleenThuis

   AlleenThuis

  Mantelzorgers van bijvoorbeeld alleenwonende mensen met dementie kunnen het dagelijks patroon volgen van het naar en uit bed gaan en in bed liggen. Dit biedt geruststelling: ‘hoe gaat het met mijn dierbare?’ zonder camera’s te hoeven gebruiken.

  U gebruikt dit systeem bij mensen die zelfstandig alleen wonen met een aandoening die zich langzaam ontwikkelt en invloed kan hebben op het dagelijks bestaan. U ziet dan bijtijds wanneer bepaalde verschijnselen optreden die bij een ziektebeeld horen. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is een bekend verschijnsel dat op enig moment het slaap-waakritme verstoord raakt: iemand gaat in de nacht met onderbrekingen slapen en komt vaker uit bed. Het is echter niet goed voorspelbaar wanneer het slaapritme verstoord raakt. Dit systeem kan die verstoring op tijd signaleren.

  Waarvoor dient AlleenThuis?

  Het systeem is alleen gericht op activiteiten bij het slapen of rusten in een bed. Het systeem dient vooral voor tijdige signalering van mogelijke crisissituaties, zoals minder goed slapen en in de nacht gaan dwalen in de woning. Het geeft ook in een vroeg stadium waarschuwingen bij belangrijke veranderingen in het slaap-waakritme.

  Afbeelding: De smartphone-app voor de mantelzorg.

  Waar rekening mee te houden?

  • Als twee mensen in één woning wonen kunt u een extra sensor onder de bedpoot aanschaffen. Er is dan steeds 1 adapter voor een stopcontact nodig.
  • U heeft geen internetaansluiting nodig.

  Hoe werkt deze leefstijlmonitoring?

  Een bedsensor onder een bedpoot plus een adapter voor een stopcontact. Een computerprogramma zet de signalen van deze sensor om in een weergave van activiteiten tijdens slaap-rustperiodes in een app op een smartphone voor de mantelzorg. Het systeem attendeert zelf actief op opvallende afwijkingen in het patroon van slaap-rustperiodes via meldingen die per sms of e-mail verzonden worden.

  U kan dit systeem zelf kopen. Bij aankoop wordt een doos met de sensor, adapter voor het stopcontact en handleiding toegestuurd. Mantelzorgers of familieleden kunnen het systeem zelf aanbrengen. De app die bij het systeem hoort is te downloaden uit de appstores voor Android- en iOS-smartphones. Meerdere familieleden kunnen de app downloaden en vervolgens meedoen aan het monitoren.

  Als het systeem een aantal weken in gebruik is, stelt u een aantal waarden in: de momenten waarop iemand in zijn of haar dagelijks leefpatroon naar en uit bed gaat en hoe lang die persoon in bed ligt. Als het naar en uit bed gaan en de duur van het in bed liggen afwijkt van deze ingestelde waarden, stuurt het systeem een melding naar de app, bijvoorbeeld later in en uit bed dan gebruikelijk en/of langer of korter in bed blijven.

  Richtprijs

  Er is een maandelijks abonnement. 

  • Prijsrange per maand: €25 - €35 per maand.

 • cAlarm Sense

  Fabrikant: FocusCura

   cAlarm Sense

  Een systeem voor leefstijlmonitoring voor alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie. Het systeem geeft in een vroeg stadium waarschuwingen op mogelijke crisissituaties en belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon.

  Het systeem bewaakt ook op noodsituaties: 24 uur/7 dagen per week signaleert het systeem, bijvoorbeeld een valpartij, met een reactie binnen een bepaalde periode. Het systeem kan ook melden als iemand bijvoorbeeld in de nacht het huis verlaat.

  De kern van het systeem is apparatuur voor actieve personenalarmering: een hals-/polszender met een drukknop. Maar bijvoorbeeld een trekkoord in de badkamer is ook mogelijk.

  Waarvoor dient cAlarm Sense?

  De mantelzorgers van bijvoorbeeld alleenwonende mensen met dementie en de betrokken zorgmedewerkers kunnen het dagelijks leefpatroon volgen (monitoren) en worden actief geattendeerd op belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon. Bij dit systeem is in de app te volgen in welke vertrekken de persoon met dementie is geweest en in welk vertrek hij of zij nu is. Dit biedt geruststelling: ‘hoe gaat het met mijn dierbare?’ zonder camera’s te hoeven gebruiken.

  Het systeem dient vooral voor tijdige signalering van mogelijke crisissituaties, zoals urineweginfecties, dwalen in de woning, minder goed slapen en eten.  Afbeelding: Het overzicht van het dagelijks leefpatroon in de smartphone-app voor de mantelzorg.  Afbeelding: De meldingen die het systeem geeft in de smartphone-app voor de mantelzorg.

  Wanneer deze leefstijlmonitoring te gebruiken?

  U gebruikt dit systeem bij mensen die zelfstandig alleen wonen met een aandoening die zich langzaam ontwikkelt en invloed kan hebben op het dagelijks bestaan. U ziet dan bijtijds wanneer bepaalde verschijnselen optreden die bij een ziektebeeld horen. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is een bekend verschijnsel dat op enig moment het slaap-waakritme verstoord raakt: iemand gaat in de nacht met onderbrekingen slapen en komt vaker uit bed. Het is echter niet goed voorspelbaar wanneer het slaapritme verstoord raakt. Dit systeem kan die verstoring op tijd signaleren.  

  U kunt het systeem inzetten om een melding te geven als iemand met gevorderde dementie de woning wil verlaten. Voor deze melding van het verlaten van de woning hoeft geen hulpmiddel gedragen te worden, zoals een polsband. 

  U kunt het systeem ook gebruiken voor mensen met een verhoogd valrisico, die niet meer in staat zijn personenalarmering te gebruiken.

  Waar rekening mee te houden?

  • Het is niet goed bruikbaar als twee of meer mensen in één woning wonen.
  • U heeft een internetaansluiting nodig. Een basisabonnement is genoeg.

  Hoe werkt het?

  Een netwerk van sensoren met een computerprogramma dat de signalen van de sensoren analyseert. U sluit het netwerk van sensoren aan op een apparaat voor actieve personenalarmering die op zijn beurt is verbonden met internet. Weergave van activiteiten in de woning in een app op een smartphone of tablet voor de mantelzorg en betrokken zorgmedewerkers. Het systeem attendeert zelf actief op opvallende afwijkingen in het dagelijks leefpatroon via meldingen in de app.  

  Een aantal thuiszorgorganisaties biedt dit systeem aan hun cliënten aan. Die thuiszorgorganisaties zorgen voor de installatie van het systeem. De installatie en instructie worden verzorgd door FocusCura. 

  De app die hoort bij het systeem is te downloaden uit de appstores voor Android- en iOS-smartphones. Meerdere mensen kunnen de app downloaden en vervolgens meedoen aan het monitoren. 

  De eerste weken na de installatie leert het systeem het normale dagelijks leefpatroon in. Daarna geeft het systeem meldingen bij belangrijke afwijkingen in het dagelijks leefpatroon die duiden op een mogelijke noodsituatie. Vanaf het begin zijn wel de dagelijkse activiteiten te volgen.

  Richtprijs

  Er zijn eenmalige kosten en een maandelijks abonnement. 

  • Prijsrange per maand: €60 - €90 per maand, inclusief eenmalige kosten voor installatie en uitleg bij een gebruiksduur van 6 maanden.

  Meer informatie

 • eLsa™ Activity Sensing

  Fabrikant: MariCare

   eLsa™ Activity Sensing

  Een systeem voor bewaking op bijvoorbeeld vallen van mensen die niet meer in staat zijn op een alarmknop te drukken. Het systeem signaleert 24 uur/7 dagen per week bijvoorbeeld een valpartij en geeft een reactie binnen een bepaalde tijd. Het systeem biedt ook leefstijlmonitoring voor alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie. Het systeem signaleert dan mogelijke crisissituaties en belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon.

  Waarvoor dient eLsa™ Activity Sensing?

  Voor bewaking op vallen en andere mogelijke noodsituaties van mensen die een hoog valrisico hebben en niet meer in staat zijn op een alarmknop te drukken.

  De professionele zorgverleners van bijvoorbeeld alleenwonende mensen met dementie en de eventueel betrokken mantelzorgers kunnen het dagelijks leefpatroon volgen. Bij dit systeem volgt u op de website in welke vertrekken de persoon met dementie is geweest en in welk vertrek hij of zij nu is. Dit biedt geruststelling: ‘hoe gaat het met mijn dierbare?' zonder camera’s te hoeven gebruiken.

  Het systeem geeft in een vroeg stadium een waarschuwing bij een crisissituatie, zoals een urineweginfectie, dwalen in de woning, minder goed slapen en eten en langzamer gaan lopen met een verhoogd valrisico.

  Wanneer deze leefstijlmonitoring te gebruiken?

  U gebruikt dit systeem bij mensen die zelfstandig wonen met een verhoogd valrisico. En ook bij mensen die zelfstandig alleen wonen met een aandoening die zich langzaam ontwikkelt en invloed kan hebben op het dagelijks bestaan. U ziet dan bijtijds wanneer bepaalde verschijnselen die bij een ziektebeeld horen optreden. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is een bekend verschijnsel dat op enig moment het slaap-waakritme verstoord raakt: iemand gaat in de nacht met onderbrekingen slapen en komt vaker uit bed. Het is echter niet goed voorspelbaar wanneer het slaapritme verstoord raakt. Dit systeem kan die verstoring op tijd signaleren.

  U kunt het systeem inzetten om een melding te krijgen als iemand met gevorderde dementie de woning wil verlaten. Voor deze melding van het verlaten van de woning hoeft geen hulpmiddel gedragen te worden, zoals een polsband.

  Waar rekening mee te houden?

  • De leefstijlmonitoring is niet goed bruikbaar als twee of meer mensen in één woning wonen. De bewaking op vallen kunt u ook bij meerdere personen in een woning toepassen. 
  • U heeft een internetaansluiting nodig. Een basisabonnement is genoeg.

  Hoe werkt het?

  Een netwerk van sensoren met een computerprogramma dat de signalen van de sensoren analyseert. De nadruk ligt op valdetectie via buisvormige sensoren die in de hoek van de vertrekken in een woning worden aangebracht.

  De mantelzorg en betrokken zorgmedewerkers zien op een website de weergave van activiteiten in de woning. Meldingen van een val gaan via een smartphone.

  Dit systeem wordt alleen aangeboden via een thuiszorgorganisatie. De thuiszorgorganisatie zorgt voor de installatie van het systeem.

  Richtprijs

  • Niet bekend.

  Meer informatie

 • HomeCare / Vitaal Thuis

  Fabrikant: Sensara

   HomeCare / Vitaal Thuis

  Een systeem voor leefstijlmonitoring voor alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie. Het geeft in een vroeg stadium waarschuwingen bij mogelijke crisissituaties en opvallende veranderingen in het dagelijks leefpatroon. Het is ook een systeem voor bewaking op noodsituaties, via een uitbreiding met een bedsensor: 24 uur/7 dagen per week signaleert het systeem bijvoorbeeld een valpartij met een reactie binnen een bepaalde periode. Het systeem biedt ook de mogelijkheid tot melding als iemand bijvoorbeeld in de nacht het huis verlaat.

  U gebruikt dit systeem bij mensen die zelfstandig alleen wonen met een aandoening die zich langzaam ontwikkelt en invloed kan hebben op het dagelijks bestaan. U ziet dan bijtijds wanneer bepaalde verschijnselen optreden die bij een ziektebeeld horen. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is een bekend verschijnsel dat op enig moment het slaap-waakritme verstoord raakt: iemand gaat 's nachts met onderbrekingen slapen en komt vaker uit bed. Het is echter niet goed voorspelbaar wanneer het slaapritme verstoord raakt. Dit systeem kan die verstoring op tijd signaleren. Bovendien kan dit systeem aangeven dat het slaap-waakritme helemaal omgekeerd raakt.  

  U kunt het systeem inzetten om een melding te geven als iemand met gevorderde dementie de woning wil verlaten. U kunt de meldingen instellen in tijdsperioden, bijvoorbeeld alleen in de nacht of ‘met vertraging’: pas een melding als iemand na enige tijd nog niet terug is in de woning. Deze signalering van weglopen uit de woning raakt niet in de war door bijvoorbeeld familie die de woning in en weer uitloopt. Voor deze melding van het verlaten van de woning hoeft geen hulpmiddel gedragen te worden, zoals een polsband. 

  U kunt het systeem ook gebruiken voor mensen met een verhoogd valrisico die niet meer in staat zijn personenalarmering te gebruiken. U moet er dan wel een bedsensor bijnemen.

  Waarvoor dient deze leefstijlmonitoring?

  De mantelzorgers van bijvoorbeeld alleenwonende mensen met dementie en eventueel betrokken zorgmedewerkers kunnen het dagelijks leefpatroon volgen en worden actief geattendeerd op belangrijke veranderingen in dat leefpatroon. Dit biedt geruststelling: 'hoe gaat het met mijn dierbare?' zonder camera’s te hoeven gebruiken. 

  Het systeem dient vooral voor tijdige signalering van mogelijke crisissituaties, zoals urineweginfecties, dwalen in de woning, minder goed slapen en eten. Dit systeem signaleert ook wanneer iemand langzamer gaat lopen binnen de woning en dat er minder bezoek komt dan vroeger.


  Afbeelding: De meldingen die het systeem geeft in de smartphone-app voor de mantelzorg.


  Afbeelding: Het overzicht van het dagelijks leefpatroon in de smartphone-app voor de mantelzorg.


  Afbeelding: Voorbeeld van één van de trends die een mantelzorger in de smartphone-app kan volgen.

  Waar rekening mee te houden?

  • Het systeem is niet goed bruikbaar als twee of meer mensen in één woning wonen. Het systeem ‘herkent’ bezoek van familie of thuiszorgmedewerkers door het bezoekfilter. De leefstijlmonitoring wordt dan automatisch uitgeschakeld en weer automatisch aangeschakeld als het bezoek of de thuiszorg de woning weer verlaat en de persoon met bijvoorbeeld dementie alleen achterblijft.  
  • U heeft een internetaansluiting nodig. Een basisabonnement is genoeg.

  Hoe werkt deze leefstijlmonitoring?

  Een netwerk van sensoren met een computerprogramma dat de signalen van de sensoren analyseert. Voor een appartement: 3 kleinere bewegingssensoren, 2 magneetcontacten en 1 kastje voor aansluiting op het internet. Weergave van activiteiten in de woning in een smartphone app voor de mantelzorg en eventueel betrokken zorgmedewerkers. Het systeem attendeert zelf actief op opvallende afwijkingen in het dagelijks leefpatroon met gele en rode meldingen via de app.  

  U kunt dit systeem zelf kopen. Bij aankoop krijgt u een doos met sensoren en een handleiding toegestuurd. U kunt het systeem zelf aanbrengen waarbij u hulp krijgt van de bij het systeem horende smartphone0app. Deze app is te downloaden uit de app-stores voor Android- en iOS-smartphones. Het systeem wordt geactiveerd via deze app. Meerdere mensen kunnen de app downloaden en vervolgens meedoen aan het monitoren. De eerste 2 weken leert het systeem het normale dagelijks leefpatroon in. Daarna gaat het systeem meldingen geven bij belangrijke afwijkingen in dat leefpatroon via berichten in geel en rood. Vanaf het begin zijn wel de dagelijkse activiteiten van iemand te volgen. 

  Een aantal thuiszorgorganisaties biedt dit systeem aan voor mensen die van hen thuiszorg ontvangen. Verder brengt meestal familie (of vrienden) het systeem zelf aan na levering via de thuiszorgorganisatie. Het systeem wordt aangesloten op de smartphone apps van de familie en op een overzichtsscherm voor de wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Op dit scherm kan de wijkverpleegkundige alle cliënten zien die gebruik maken van het systeem.

  ZonMw: Sensara in gebruik bij ZZG Zorggroep te Nijmegen
  ZonMw: Sensara in gebruik bij ZZG Zorggroep te Nijmegen (bron: YouTube)

  Richtprijs

  Er zijn eenmalige kosten en een maandelijks abonnement.

  • Prijsrange eenmalige kosten: €200 - €400
  • Prijsrange maandelijks abonnement: €15 - €35

  Meer informatie

Vragen of opmerkingen?

Wilt u blijvend betrokken zijn bij de Hulpmiddelenwijzer? Geef u dan op voor ons feedbackpanel. Uw mening doet ertoe.

Via ons contactformulier kunt u reageren op de informatie op deze pagina.
Laatst herzien op 16 mei 2023

Vergelijkbare hulpmiddelen Technische zorghulpmiddelen

 
 
 

Extra informatie

Voor onafhankelijke informatie over ziekte en gezondheid.
Voor onafhankelijke informatie over vergoedingen en regelingen.

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier