Stappenplan voor verkrijgen
armondersteuning of robotarm

Wellicht kunt u uw arm of hand niet (meer) bewegen, zoals dat voor een ander vanzelfsprekend is. De oorzaak kan verschillen. Bij de één komt het door een ziekte en bij de ander door een ongeluk. Als u uw hand en/of arm niet of bijna niet kunt bewegen, beperkt dat uw dagelijks leven. Mogelijk is een hulpmiddel om uw arm of hand te ondersteunen hier een oplossing voor. In dit stappenplan leest u welke stappen u kunt zetten om uit te vinden wat voor u werkt. Armondersteuning in beeld (Hogeschool Zuyd):Klik op bovenstaande afbeelding voor het ervaringsverhaal van Madelon (spierziekte). En klik hier voor het verhaal van Hanneke (spierziekte) en hier voor dat van Marit (hoge dwarslaesie).


Welke stappen doorloopt u?

Voor het vinden van de juiste armondersteuning of robotarm zijn er 4 stappen belangrijk:

lees meer icoon Stap 1: Oriënteren

Een eerste stap bij het vinden van een passend hulpmiddel is oriënteren. Waar vindt u de juiste ergotherapeut? Welke hulpmiddelen zijn er? Welke ondersteuning heeft u nodig? En welke hulpmiddelen passen bij uw sitatie?

De juiste ergotherapeut kiezen

Een ergotherapeut helpt u bij uw zoektocht naar de oplossing die het beste bij u past. U bespreekt samen welke handelingen of activiteiten u graag wil uitvoeren en wat belangrijk voor u is. Samen kijkt u naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van verschillende geschikte hulpmiddelen of andere oplossingen in uw situatie. De ergotherapeut kan u ook helpen bij het uitproberen en de aanschaf van het hulpmiddel.
 

Ergotherapeut met expertise

Het is belangrijk dat uw ergotherapeut specialistische kennis heeft op het gebied van arm- en handondersteuning. Zo’n ergotherapeut vindt u vaak in revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van een ziekenhuis. Zie ook deze kaart met ergotherapeuten met expertise over armondersteuningen en robotarmen.

Welke hulpmiddelen zijn er?

Uw ergotherapeut zal u informatie over de verschillende oplossingen en hulpmiddelen geven. Daarnaast kunt u informatie vinden op de volgende plekken:

Waar heeft u ondersteuning bij nodig?

Als u gaat bekijken of een hulpmiddel u kan helpen, dan is het belangrijk om allereerst goed naar uw situatie, wensen en mogelijkeden te kijken. De 4 vragen hieronder helpen u daarbij. U kunt deze vragen ook met een naaste of mantelzorger bespreken. Hoe beter u precies weet wat u wilt en kunt, hoe beter een ergotherapeut met u mee kan denken. Dan vindt u samen een oplossing die echt bij u past.

Past een hulpmiddel in uw situatie?

Vaak heeft u een keuze uit meerdere hulpmiddelen voor ondersteuning bij een bepaalde handeling, hobby of activiteit. Sommige hulpmiddelen passen echter beter bij uw situatie dan andere. Samen met de ergotherapeut kijkt u welk hulpmiddel het beste past. Zij kan ook aangeven wat u in de praktijk kunt verwachten van een bepaald hulpmiddel.

lees meer icoon Stap 2: Uitproberen

Na het orienteren is de tweede stap uitproberen. Dit is een heel belangrijke stap. Door een hulpmiddel uit te proberen in uw eigen omgeving, weet u zeker dat het bevalt voordat u het hulpmiddel aanschaft. U voorkomt de teleurstelling dat het hulpmiddel niet doet wat u wilt en daarom ongebruikt in de kast belandt.

Uitproberen met de ergotherapeut

Na het orienteren maakt u samen met de ergotherapeut een lijstje van hulpmiddelen die het beste passen bij uw eisen. Daarna volgt er een afspraak met een leverancier voor een passing bij u thuis. De leverancier komt dan met een aantal hulpmiddelen naar u toe, zodat u ze rustig kunt uitproberen. Het is belangrijk dat uw ergotherapeut aanwezig is, en ook een naaste als dat kan. Dan staat u er niet alleen voor en kunt u samen overleggen.

Tijdens het uitproberen en passen gaat het erom dat u:
 • Echt ervaart en dus uitprobeert wat u er in de praktijk mee wil gaan doen, bijvoorbeeld eten of drinken.
 • Deze handelingen of activiteiten uitvoert op de manier zoals u gewend bent om ze te doen of ze zou willen doen.
 • Zeg eerlijk wat u ervan vindt, ook als het niet is wat u ervan verwacht of gehoopt had. U kunt dan nog een ander hulpmiddel uitproberen dat mogelijk beter voldoet.

Tips voor de passing

Het uitproberen van hulpmiddelen kan vermoeiend en overweldigend zijn. Door u goed voor te bereiden wordt het iets makkelijker. Een aantal tips voor de passing:
 • Lees alvast de ervaringen en productinformatie van de hulpmiddelen die u gaat uitproberen.
 • Laat filmpjes maken tijdens het uitproberen van de hulpmiddelen. Dan kunt u deze later nog eens rustig terugkijken hoe het precies werkte. De vermoeidheid door de passing maakt onthouden een stuk lastiger.

lees meer icoon Stap 3: Aanvragen en gebruiken

Nadat u hulpmiddelen heeft uitgeprobeerd, bent u klaar voor de derde stap:  aanvragen en gebruiken. Uw aanvraag doorloopt een aantal stappen. Na goedkeuring wordt het hulpmiddel geleverd. Hierna kunt u het hulpmiddel gebruiken en begint u met trainen en oefenen.

Keuze maken en aanvragen

In overleg met uw ergotherapeut en eventueel een naaste maakt u een keuze. Het is heel belangrijk dat u er echt van overtuigd bent dat het gekozen hulpmiddel uw probleem oplost én past bij uw situatie. Omruilen is niet zomaar toegestaan. Na de keuze volgen er een aantal dingen:
 
 1. De ergotherapeut schrijft een advies voor het hulpmiddel.
 2. Uw leverancier dient het advies van de ergotherapeut samen met het advies van de arts in bij uw zorgverzekeraar. Loopt uw aanvraag via het UWV? Dan dient u deze zelf in bij het UWV.
 3. Als de zorgverzekeraar de aanvraag goedkeurt, neemt de leverancier contact met u op. Krijgt u goedkeuring van het UWV? Dan maakt u zelf een afspraak met de leverancier.
 4. De leverancier levert het hulpmiddel en stelt het in op uw lichaamsmaten.

Montage op een rolstoel

Bij een montage op uw rolstoel kan het zijn dat ze uw rolstoel ophalen en het hulpmiddel in de werkplaats op de rolstoel monteren. Dit kan een aantal dagen duren. Het is belangrijk dat uw therapeut ook bij de levering aanwezig is. De leverancier laat zien hoe het hulpmiddel werkt. Samen beslist u of er een training door uw ergotherapeut nodig is.

Gebruiken en trainen

Wanneer uw hulpmiddel geleverd en afgesteld is, begint het trainen en oefenen. Uw ergotherapeut maakt hiervoor een trainingsschema, als dat nodig is. Let tijdens het trainen op de volgende punten:
 • Lukt het u om het trainen vol te houden, zodat u aan het hulpmiddel kunt wennen?
 • Als u niet zo vaak traint of oefent als nodig is, hoe komt dat? Het gebruik van sommige hulpmiddelen kan in het begin best moeilijk zijn. Dus het kan enige tijd duren voordat u er het gemak van ervaart.
 • Ervaart u lichamelijke klachten doordat u nu andere bewegingen maakt dan normaal? Welke zijn dat?
Deze punten bespreekt u met uw ergotherapeut.

lees meer icoon Stap 4: Evalueren

Wanneer u een hulpmiddel in gebruik heeft, is de vierde en laatste stap het evalueren. Hierbij bespreekt u hoe het hulpmiddel en de ondersteuning bevalt.

Na drie maanden

Drie maanden na de aflevering nemen de leverancier en de ergotherapeut contact met u op voor een evaluatie-gesprek. U kunt dan bespreken wat goed of minder goed gaat, zodat de leverancier eventueel iets aan kan passen om u te helpen.

Elk jaar de leverancier en ergotherapeut op bezoek

Het evalueren stopt niet na de eerste drie maanden. Daarna wordt elk jaar opnieuw bekeken of het hulpmiddel nog voldoet.

Aan de slag

Bent u klaar om verder te zoeken naar het hulpmiddel dat bij u past? Kijkt u dan op onze pagina's over arm- en handondersteuning.
Naar de overzichtspagina over arm- en handondersteuning
 

Samenwerking

De Oriëntatiehulp Arm- en Handondersteuning en het stappenplan zijn opgesteld in samenwerking met Hogeschool Zuyd, Amsterdam UMC, Radboudumc, SIZA, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Vilans in het kader van het ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.

Extra informatie

Voor onafhankelijke informatie over ziekte en gezondheid.
Voor onafhankelijke informatie over vergoedingen en regelingen.

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier