Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Voor iedereen die woont of werkt in Nederland is het verplicht om een basisverzekering bij een zorgverzekeraar te hebben en premie te betalen. Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering gratis.

De basisverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bekijk het overzicht op de website van Zorginstituut Nederland.
De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw verzekeraar. Daarin staan ook de voorwaarden zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

Daarnaast is er een aanvullende verzekering voor zorg die niet is opgenomen in de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Zorgkosten die u maakt, betaalt u dus zelf tot de maximale hoogte van het eigen risico. U kunt zelf een hoger eigen risico nemen, waardoor u een lagere premie betaalt.

Neem voor informatie over uw persoonlijke situatie contact op met uw zorgverzekeraar.
 

Het kiezen van uw zorgverzekering

Jaarlijks bepaalt de overheid de dekking van de basisverzekering.

Kosten en overstappen

Er zijn meerdere mogelijkheden om geholpen te worden bij uw keuze voor een zorgverzekering. Denk hierbij aan vergelijkingssites als zorgwijzer.nl, zorgkiezer.nl of independer.nl. Ook de Patientenfederatie heeft een wegwijzer die u helpt bij het kiezen van een zorgverzekering. U vindt ook een stappenplan op de website van de Overheid
De Consumentbond.nl zet ieder jaar op een rijtje wat er precies verandert.

Let op: Aanvullende zorgverzekeringen dekken steeds minder. Denk hierbij aan hulpmiddelen als gehoorapparaten, pruiken, steunpessariums en plaswekkers. Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar, houd dit dan goed in de gaten.

Wat wordt door de Zorgverzekeringswet mogelijk (deels) vergoed?

De zorgverzekeraar stelt vast welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de Zvw. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Als u thuis woont
Basisverzekering
 • Hulpmiddelen noodzakelijk voor:
  • Behandeling.
  • Verpleging.
  • Revalidatie.
  • Verzorging.
  • Compensatie van een zintuigelijke beperking.
   Details vindt u in het Reglement Hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar.
 • Uitleenhulpmiddelen voor beperkte duur.
 • Verpleegkundige zorg aan huis.
Aanvullende verzekering
Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Details vindt u in de polis van uw zorgverzekeraar.

Als u thuis woont met Wlz-indicatie

 • Persoonsgebonden hulpmiddelen.
 • Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis.
 • Hulpmiddelen die zijn verbonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging.

Als u in een instelling woont

Verblijf in een zorginstelling; zonder behandeling:
 • Hulpmiddelen waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken (outillagehulpmiddelen).
 • Hulpmiddelen die zijn gebonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging.
 • Persoonsgebonden hulpmiddelen.
 • Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis.
Verblijf in een zorginstelling; met behandeling
 • Hulpmiddelen waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken (outillagehulpmiddelen).
 • Hulpmiddelen bij een zintuiglijke stoornis.
Meer over vergoedingen

Als u na het lezen van deze informatie niet weet waar u terecht moet, neem dan contact op met meldpunt@juisteloket.nl.
Meer algemene informatie vindt u op: Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier