Wet langdurige zorg (Wlz)

Let op: Op 1 januari 2020 is de Wlz aangepast.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg ('indicatie in een zorgprofiel'). De Wlz wordt uitgevoerd door de Zorgkantoren en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Het gaat om mensen met een blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychogeriatrische beperking.

De Wlz biedt een totaalpakket aan zorg:
Begeleiding, verzorging en verpleging, inclusief het vervoer daarvoor.
 • Verblijf in een zorginstelling of thuis wonen met intensieve zorg.
 • Begeleiding, verzorging en verpleging, inclusief het vervoer daarvoor.
 • Medische zorg en behandeling.
 • Hulpmiddelen als u in een zorginstelling woont. Als u thuis woont regelt u hulpmiddelen voor mobiliteit, vervoer en de woningaanpassingen via uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Wlz-zorg of intensieve zorg kunt u krijgen als u in een zorginstelling woont of als u thuis blijft wonen. Als u thuis wilt blijven wonen met intensieve zorg, beoordeelt het zorgkantoor of de thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Er bestaan de volgende mogelijkheden:
 1. Zorg met verblijf: u woont en krijgt intensieve zorg in een (zorg)instelling.
 2. Eén zorgaanbieder levert alle Wlz-zorg thuis. Dit heet 'Volledig pakket thuis' (vpt): u woont thuis en ontvangt alle zorg en ondersteuning aan huis die u ook in een zorginstelling zou krijgen. U betaalt wel zelf uw woning.
 3. Verschillende zorgaanbieders leveren zorg aan huis. Dit heet 'Modulair pakket thuis' (mpt): u woont thuis en ontvangt zorg en ondersteuning van verschillende zorgaanbieders. U betaalt zelf uw woning. Vanaf 1 april 2017 regelt u een Wlz-indicatie voor huishoudelijke hulp via uw zorgkantoor (dus niet meer via uw gemeente).
 4. Persoonsgebonden budget (pgb): u ontvangt een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg en ondersteuning regelt, zoals het inhuren van zorgverlenenrs, het vastleggen van overeenkomsten en het voeren van de administratie. Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Uitleg over het pgb vindt u in het stappenplan Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2020 (pdf).

Tip: Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u gebruik maken van een cliëntondersteuner die u ondersteunt bij het vinden van passende zorg. U regelt een ondersteuner via bijvoorbeeld uw zorgkantoor.

Wlz en de kosten

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die een zorgverzekering heeft, betaalt premie voor de Wlz. Boven de 18 jaar betaalt u een eigen bijdrage. Dit regelt het CAK.

Meer informatie

Wat wordt mogelijk (deels) vergoed door de Wlz?

Het CIZ stelt vast wie er in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen vanuit de Wlz. Er kan om een eigen bijdrage worden gevraagd.

Thuiswonend

 • Hulp bij het huishouden (per 1 april 2017).
 • Georganiseerd vervoer van en naar dagbesteding. 

Instelling

Verblijf in een Wlz- instelling zonder behandeling 
 • Hulp bij het huishouden.
 • Gebruik van hulpmiddelen die door/voor meerdere mensen gebruikt kunnen worden.
 • Woonvoorzieningen en -hulpmiddelen die nodig zijn om verblijf mogelijk te maken.
 • Georganiseerd vervoer van en naar dagbesteding.

Verblijf in een Wlz- instelling met behandeling
 • Hulp bij het huishouden.
 • Gebruik van hulpmiddelen die door/voor meerdere mensen gebruikt kunnen worden.
 • Een rolstoel op maat.
 • Woonvoorzieningen en woonhulpmiddelen die nodig zijn om verblijf mogelijk te maken.
 • Hulpmiddelen die zijn verbonden aan persoonlijke (medische) zorg of verzorging.
 • Persoonsgebonden hulpmiddelen ter compensatie van een beperking.
 • Georganiseerd vervoer van en naar dagbesteding.
Overzicht in 4 stappen naar langdurige zorg
Van aanvraag tot besluit voor zorg vanuit de Wlz.
 

Als u na het lezen van deze informatie niet weet waar u terecht moet, neem dan contact op met meldpunt@juisteloket.nl.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier