Partners

De Hulpmiddelenwijzer werkt samen met veel organisaties en initiatieven:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Opdrachtgever van de Hulpmiddelenwijzer.
ZonMw - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast)gebruik van hulpmiddelen in het verzekerde pakket.
Thuisarts.nl Betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Regelhulp Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.
Per Saldo - pgb.nl De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Keuzehulp Bloedglucosemeter Vilans heeft deze keuzehulp samen met de Nederlandse Diabetes Federatie en de stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes ontwikkeld.
De Vilans Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg.
Kennisplein Gehandicaptensector Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
Kennisplein Zorg voor Beter Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen in de ouderenzorg.
Platform Continentie Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard. Dwarslaesie Organisatie Nederland, Bekkenbodem4all, Incoclub, FHI, KNMP, Nefemed, Patiëntenfederatie Nederland V&VN Continentie, Zorgverzekeraars Nederland.
Platform Stoma Hulpmiddelenzorg ​Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.Stomavereniging FHI, Nefemed, V&VN Stomaverpleegkundigen, Zorgverzekeraars Nederland.
Platform Prothesen Hulpmiddelenzorg Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.Korter Maar Krachtig, Ergotherapie Nederland, VRA, SOHN, NBOT, KNGF,NVOS Orthobanda, Zorgverzekeraars Nederland.
Platform Compressie Hulpmiddelenzorg Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard. NLNet, NVH, NVFL/KNGF, V&VN Wondexpertise, NVOS-Orthobanda, SOHN, NVCZ, Comtex, Zorgverzekeraars Nederland.
Patientenfederatie Nederland Patientenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patientenorganisaties.
Kenniscentrum Sport en Bewegen Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.
Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.
Zorg van nu helpt het ontdekken van slimme innovaties in de zorg. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Zuyd Hogeschool. (Lectoraat Ergotherapie) Ontwikkeling van de oriëntatiehulp arm en handondersteuning.
Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Ergotherapie Nederland Beroepsvereniging van ergotherapeuten.
ALS-centrum Expertisecentrum op het gebied van ALS, PSMA en PL.
Epilepsie.nl is ontstaan uit het samengaan van het Koninklijk Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland.
Parkinsonvereniging Belangenbehartiger voor ongeveer 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naaste.
Huntington Kennisnetwerk Nederland. Samenwerking met de Vakgroep Ergotherapie gespecialiseerd in Huntington.
Deelkracht, hier werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.
Stomavereniging, Nefemed en de stomaverpleegkundigen die op inhoud meekeken om de informatie over stoma’s duidelijk en juist te beschrijven.
 

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier