Partners

De Hulpmiddelenwijzer werkt samen met veel organisaties en initiatieven:
 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Hulpmiddelenwijzer komt tot stand via de kenniscentrumsubsidie vanuit het ministerie van VWS aan Vilans.

ZonMw - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast)gebruik van hulpmiddelen in het verzekerde pakket.
 

Regelhulp Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Zorg van nu helpt het ontdekken van slimme innovaties in de zorg. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Thuisarts.nl Betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Per Saldo - pgb.nl De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Keuzehulp Bloedglucosemeter Vilans heeft deze keuzehulp samen met de Nederlandse Diabetes Federatie en de stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes ontwikkeld.

De Vilans Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg.

Kennisplein Gehandicaptensector Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Kennisplein Zorg voor Beter Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen in de ouderenzorg.

Platform Continentie Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Dwarslaesie Organisatie Nederland, Bekkenbodem4all, Incoclub, FHI, KNMP, Nefemed, Patiëntenfederatie Nederland V&VN Continentie, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Stoma Hulpmiddelenzorg ​Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Stomavereniging FHI, Nefemed, V&VN Stomaverpleegkundigen, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Prothesen Hulpmiddelenzorg Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Korter Maar Krachtig, Ergotherapie Nederland, VRA, SOHN, NBOT, KNGF,NVOS Orthobanda, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Compressie Hulpmiddelenzorg Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. NLNet, NVH, NVFL/KNGF, V&VN Wondexpertise, NVOS-Orthobanda, SOHN, NVCZ, Comtex, Zorgverzekeraars Nederland.

Patientenfederatie Nederland Patientenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patientenorganisaties.

Zuyd Hogeschool. (Lectoraat Ergotherapie) Ontwikkeling van de oriëntatiehulp arm en handondersteuning.

Ergotherapie Nederland Beroepsvereniging van ergotherapeuten.

ALS-centrum Expertisecentrum op het gebied van ALS, PSMA en PL.

Epilepsie.nl is ontstaan uit het samengaan van het Koninklijk Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland.

Parkinsonvereniging Belangenbehartiger voor ongeveer 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naaste.

Huntington Kennisnetwerk Nederland. Samenwerking met de Vakgroep Ergotherapie gespecialiseerd in Huntington.

Deelkracht. Onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen werken samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.

Stomavereniging, Nefemed en de stomaverpleegkundigen zijn betrokken bij de informatie over stomamateriaal.

Kenniscentrum Sport en Bewegen Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.

Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier