Partners

De Hulpmiddelenwijzer werkt samen met veel organisaties en initiatieven:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Opdrachtgever van de Vilans Hulpmiddelenwijzer.

ZonMw - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket.

Thuisarts.nl
Betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Regelhulp
Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Per Saldo - pgb.nl
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Keuzehulp Bloedglucosemeter
Vilans heeft samen met de Nederlandse Diabetes Federatie en de stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes deze keuzehulp ontwikkeld voor het kiezen van de juiste bloedglucosemeter.

Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Zorg voor Beter

Platform Continentie Hulpmiddelenzorg

Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.
Dwarslaesie Organisatie Nederland, Bekkenbodem4all, Incoclub, FHI, KNMP, Nefemed
Patiëntenfederatie Nederland V&VN Continentie, Zorgverzekeraars Nederland

Platform Stoma Hulpmiddelenzorg​
Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.
Stomavereniging FHI, Nefemed, V&VN Stomaverpleegkundigen, Zorgverzekeraars Nederland

Platform Prothesen Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.
Korter Maar Krachtig, Ergotherapie Nederland, VRA, SOHN, NBOT, KNGF
NVOS Orthobanda, Zorgverzekeraars Nederland

Platform Compressie Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaard.
NLNet, NVH, NVFL/KNGF, V&VN Wondexpertise, NVOS-Orthobanda, SOHN, NVCZ, Comtex, Zorgverzekeraars Nederland

Patientenfederatie Nederland
Patientenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patientenorganisaties

Kenniscentrum Sport en Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.

Gehandicaptensport Nederland
Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.

Zorg van nu
Zorg van nu helpt je met het ontdekken van slimme innovaties in de zorg. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Zuyd Hogeschool

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ergotherapie Nederland
Beroepsvereniging van ergotherapeuten.

ALS-centrum

Epilepsiefonds

Parkinsonvereniging

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier