Hulpmiddelen bij dementie

 


Door dementie verwerken de hersenen de informatie niet meer goed. Mensen met beginnende dementie krijgen geheugenproblemen en later ook problemen met denken en taal. Als de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie/Alzheimer steeds meer de regie over het eigen leven. Dagelijkse handelingen worden moeilijker en de persoon wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen.
Goede hulpmiddelen verhogen de kwaliteit van leven van iemand met dementie. Ze ontlasten ook de mantelzorgers en zorgverleners. Ontdek welke hulp bij dementie mogelijk is, wat dementie is en waar u rekening mee moet houden bij de aanschaf en het gebruik.

Uw situatie

Maakt u zich zorgen over uw vergeetachtigheid dan kunt u een geheugentest doen op de website van Alzheimer Nederland. Na de test weet u hoe het met uw geheugen is gesteld. Wilt u daarna een uitgebreide alzheimer test of dementie test doen, dan kunt u hiervoor bij uw huisarts terecht.
Misschien twijfelt u of u wilt starten met verder onderzoek. Op thuisarts.nl staat een keuzehulp: wel of geen onderzoek naar dementie. De keuzehulp helpt u en uw naasten om na te denken over uw wensen, behoeften en voorkeuren. Zo bent u goed voorbereid voor een gesprek met de huisarts over verder onderzoek naar dementie.


Video van Alzheimer-Nederland: wat is dementie?

Hulpmiddelen bij dementie

Hulpmiddelen die iemand met dementie kunnen helpen, zijn heel divers. Denk aan speciale geheugenklokken die ouderen met dementie helpen bij het onthouden van de maand en de tijd. Of apps en horloges die een seintje geven als het tijd is voor de medicatie, al dan niet gekoppeld aan een medicijndispenser.
Voor communiceren en contact onderhouden is er een tablet voor mensen met milde dementie. Is er een risico op weglopen of verdwalen dan kan dwaaldetectie of een zorghorloge ondersteunen. Is er meer structuur of houvast nodig dan zijn er dagstructuurrobots die u daarbij helpen.
Bezoek ook onze themapagina's over hulpmiddelen bij: Op de andere themapagina's vindt u hulpmiddelen onderverdeeld per fase:
  • Beginnende dementie (milde cognitieve stoornis en vroege fase)
  • Gevorderde dementie (midden fase)
  • Vergevorderd dementie (laatste fase)
Let op! Er is geen scherpe scheiding tussen de fasen. Dementie ontwikkelt zich bij iedereen anders. Deze themapagina's zijn:

Vergoedingswijzer

Een belangrijke vraag is altijd: wie betaalt de hulpmiddelen? Wordt het hulpmiddel vergoed? Biedt de Wmo en de Gemeente ondersteuning? In Nederland bestaan verschillende vormen van financiering: 
  • Vergoeding door de zorgverzekeraar (Zvw).
  • Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat via de gemeente die daarvoor meestal een speciaal Wmo-loket heeft. Ook via de Gemeente of het UWV loopt vergoeding vanuit de WIA en/of de Participatiewet.
  • Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U koopt en betaalt het hulpmiddel zelf. Waar kan ik het hulpmiddel kopen?
Uw persoonlijke omstandigheden bepalen welke wet of regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie van zo'n wet, bijvoorbeeld de gemeente of uw zorgverzekeraar, bepaalt of u een hulpmiddel of aanpassing krijgt en hoeveel u zelf eraan mee moet betalen. Dit hangt af van de wet of regeling, de uitvoerende instantie, uw (aanvullende) verzekering en uw financiële situatie.
Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u bij iedere soort hulpmiddel een "Wordt het vergoed?" U kunt ook de pagina met de algemene vergoedingsregels bezoeken en een eerste check doen met de keuzehulp.

Wat is dementie?

Dementie is een omschrijving van de situatie waarbij er achteruitgang van het denkvermogen en verandering in het gedrag is. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie zijn er storingen in het geheugen. Bijvoorbeeld problemen met taal, uitvoeren van handelingen, rekenen en het besef van tijd. Gedragsveranderingen uiten zich in passief zijn of geen initiatief meer nemen, maar onrust, agressie en ontremming is ook mogelijk.
Verschil dementie en Alzheimer
Dementie is een hersenziekte. De termen dementie en (ziekte van) Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Dementie zelf is een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast en iemands verstandelijke vermogens hierdoor achteruitgaan. Diverse ziekten veroorzaken dementie. De ziekte van Alzheimer is er één van en de meest voorkomende en bekendste oorzaak van dementie. Andere vormen van dementie zijn onder andere vasculaire dementie, Lewy body dementie, en frontotemporale dementie.
Dementie op jonge leeftijd
Dementie komt ook op jonge leeftijd voor. Iemand met dementie is niet alleen een 80-jarige die niet meer weet welke dag het is. Het kan ook een receptioniste van vijftig zijn, die niet meer goed met de computer kan omgaan. Of een jonge man die er van alles uitflapt, de hele dag lusteloos op de bank zit of dure spullen gaat kopen die hij zich helemaal niet kan veroorloven.
Leeftijd speelt trouwens wel een rol: hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je de dementie krijgt. Onze hersenen veranderen als we ouder worden, net als de rest van ons lichaam. We gaan wat langzamer denken en bewegen. Dat je af en toe wel eens iets vergeet of niet op een naam kan komen hoort daar bij, maar ernstige geheugenproblemen hebben meestal niet te maken met het normale verouderingsproces.
Bron: Alzheimer-centrum.nl

Meer informatie

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier