Stappenplan voor verkrijgen armondersteuning of robotarm


 

Hoe regelt u het?

Wellicht kunt u uw arm of hand niet (meer) bewegen, zoals dat voor een ander vanzelfsprekend is. De oorzaak kan verschillen. Bij de één komt het door een ziekte en bij de ander door een ongeluk. Als u uw hand en/of arm niet of bijna niet kunt bewegen, beperkt dat u in uw dagelijks leven. Mogelijk is een hulpmiddel om uw arm of hand te ondersteunen een oplossing voor u. Een passend hulpmiddel kan helpen bij dagelijkse handelingen die voor u belangrijk zijn. 

Welke stappen kunt u nemen?

Hieronder staan stappen die u kunt nemen om een passend hulpmiddel te verkrijgen.

 

Stap 1: Oriënteren

    De juiste zorgverlener kiezen
    Waar heeft u ondersteuning bij nodig?
    Welke hulpmiddelen zijn er?
    Welk hulpmiddel past in uw situatie?

Stap 2: Uitproberen
Stap 3: Aanvragen en gebruiken
    Keuze gemaakt
    Belang van trainen

Stap 4: Evalueren

Stap 1: Oriënteren

De juiste zorgverlener kiezen

Een ergotherapeut kan u begeleiden bij uw zoektocht naar de oplossing die het beste bij u past. U bespreekt samen welke handelingen of activiteiten u graag wil uitvoeren en wat belangrijk voor u is. Samen kijkt u naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van verschillende geschikte hulpmiddelen of andere oplossingen in uw situatie. De ergotherapeut kan u ook helpen bij het uitproberen en de aanschaf van het hulpmiddel.
 

Ergotherapeut met expertise

Het is belangrijk dat uw ergotherapeut specialistische kennis heeft op het gebied van arm- en handondersteuning. Zo’n ergotherapeut vindt u vaak in revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van een ziekenhuis.
 

Wat heeft u nodig?

Als u gaat bekijken of een hulpmiddel u kan helpen, dan is het belangrijk om allereerst goed de volgende zaken voor uzelf op een rijtje te zetten:
 • Uw situatie.
 • Uw wensen.
 • Uw mogelijkheden. 
Hoe beter u weet wat u wil en kunt, hoe beter een ergotherapeut met u mee kan denken. En hoe beter u samen tot een oplossing kunt komen die bij u past.
 

Belangrijk om over na te denken, en met een naaste of mantelzorger te bespreken:

 • Wat is het belangrijkste wat u wil kunnen of wil blijven doen? Denk bijvoorbeeld aan haren kammen, eten, de computer gebruiken, maar misschien ook hobby-activiteiten.
 • Hoeveel moeite mag het u kosten? Dat heeft te maken met hoeveel energie u bijvoorbeeld heeft om regelmatig te oefenen en hoe graag u het wil. Maar ook of u makkelijk kunt wennen aan een heel nieuwe situatie.
 • Vindt u het prettig en handig om van een hulpmiddel gebruik te maken? Of vindt u het juist fijn als een ander u helpt? 

Welke hulpmiddelen zijn er?

Als u weet wat belangrijk voor u is, kunt u informatie verzamelen over de mogelijke oplossingen. 
Uw ergotherapeut zal u informatie over de verschillende oplossingen geven. Daarnaast kunt u ook informatie vinden op de volgende plekken:

Welk hulpmiddel past in uw situatie?

Vaak heeft u keuze uit meerdere hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen bij een bepaalde handeling, hobby of activiteit. Sommige hulpmiddelen zullen echter beter bij uw situatie passen dan andere. U kunt, samen met uw ergotherapeut, kijken welk hulpmiddel het beste past in uw situatie. Hij kan ook aangeven wat u in de praktijk kunt verwachten van een bepaald hulpmiddel.

Belangrijke punten om over na te denken bij uw keuze:
 • Sommige hulpmiddelen zijn technischer dan andere. Denkt u dat een meer technische oplossing u makkelijk afgaat?
 • Hoe ziet uw privésituatie eruit? Kunt u zich bijvoorbeeld makkelijk verplaatsen in het huis of de ruimte waar u woont? Is er (mogelijke) hulp van een naaste of mantelzorger? En wilt of moet u activiteiten vanuit een rolstoel doen?
 • Bij veel hulpmiddelen is het nodig om in het begin veel te oefenen. Hoeveel energie wilt/kunt u hierin steken?
 • Hulpmiddelen bieden niet bij alle handelingen een oplossing. Weet wat u wel en wat u niet van een bepaald hulpmiddel mag verwachten.
 • Deze hulpmiddelen kunnen worden vergoed door de zorgverzekeraar als u in een thuissituatie woont. U kunt de voorwaarden navragen bij uw zorgverzekeraar of opzoeken in de polis. Als u woont in een Wlz-organisatie is vergoeding van een hulpmiddel vaak niet mogelijk. Overlegt u dan met de zorginstelling wat de mogelijkheden zijn.  Als u het hulpmiddel nodig heeft voor het werk kan het hulpmiddel vergoed worden door het UWV. 
 • Bij de vergoedingen is de regel dat u recht heeft op het eenvoudigste hulpmiddel dat past bij de eisen. Die eisen zijn bepaald op basis van uw mogelijkheden en behoeften. Men noemt dit ook het stepped care-principe.
Armondersteuning in beeld (Hogeschool Zuyd):Klik op bovenstaande afbeelding voor het ervaringsverhaal van Madelon (spierziekte). En klik hier voor het verhaal van Hanneke (spierziekte) en hier voor dat van Marit (hoge dwarslaesie).

Stap 2: Uitproberen

Uitproberen is een heel belangrijke stap. Als u samen met de ergotherapeut de eisen heeft opgesteld voor het hulpmiddel, dan maakt deze een lijstje van hulpmiddelen die het beste passen bij de eisen. Daarna volgt er een afspraak met een van de leveranciers voor een passing bij u thuis. De leverancier komt dan met een aantal hulpmiddelen naar u toe, zodat u ze rustig kunt uitproberen. Het is belangrijk dat uw ergotherapeut aanwezig is, en ook een naaste als dat kan. Dan staat u er niet alleen voor en kunt u samen overleggen.

Tijdens het uitproberen en passen gaat het erom dat u:

 • Echt ervaart en dus uitprobeert wat u er in de praktijk mee wil gaan doen, bijvoorbeeld eten of drinken.
 • Deze handelingen of activiteiten uitvoert op de manier zoals u gewend bent om ze te doen of ze zou willen doen.
 • Eerlijk zegt wat u ervan vindt, ook als het niet is wat u ervan verwacht of gehoopt had. U kunt dan nog een ander hulpmiddel uitproberen dat mogelijk beter voldoet.
 

Tips:

 • Lees alvast de ervaringen en productinformatie van de hulpmiddelen die u gaat uitproberen.
 • Laat filmpjes maken als u de hulpmiddelen uitprobeert, zodat u achteraf nog eens kunt kijken hoe het ook alweer werkte. Een passing is namelijk vaak erg vermoeiend, dus is het moeilijker om alles te onthouden.
 • Er zijn verschillen tussen zorgverzekeraars in het aanbod van hulpmiddelen en de vergoedingen. Bespreek dit met uw ergotherapeut.

Stap 3: Aanvragen en gebruiken

Keuze maken

Als u alles heeft uitgeprobeerd, dan maakt u een keuze in overleg met uw ergotherapeut en eventueel een naaste. Het is belangrijk dat u er echt van overtuigd bent dat het gekozen hulpmiddel ook uw probleem oplost en past bij uw situatie, omdat omruilen niet zomaar toegestaan is. De ergotherapeut schrijft vervolgens een advies. Uw leverancier dient dit samen met het advies van de arts in bij de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de aanvraag goedkeurt, dan maakt de leverancier een afspraak met u om het hulpmiddel bij u thuis af te leveren. De leverancier stelt dan ook het hulpmiddel in op uw lichaamsmaten.
Als uw aanvraag via het UWV loopt, dient u deze meestal zelf in bij het UWV.

Als het hulpmiddel op uw rolstoel moet worden gemonteerd, dan kan het zijn dat deze opgehaald wordt. In de werkplaats wordt het hulpmiddel op uw rolstoel gemonteerd. Dit kan een aantal dagen duren. Het is belangrijk dat de ergotherapeut ook aanwezig is bij de aflevering. De leverancier geeft instructie hoe het hulpmiddel werkt. Samen beslist u of er een training door de ergotherapeut nodig is.

Belang van trainen

Wanneer uw hulpmiddel geleverd en afgesteld is, begint het trainen en oefenen. Uw ergotherapeut maakt hiervoor een trainingsschema, als dat nodig is. Let tijdens het trainen op de volgende punten:
 • Lukt het u om het trainen vol te houden, zodat u aan het hulpmiddel kunt wennen?
 • Als u niet zo vaak traint of oefent als nodig is, hoe komt dat? Het gebruik van sommige hulpmiddelen kan in het begin best moeilijk zijn. Dus het kan enige tijd duren voordat u er het gemak van ervaart.
 • Ervaart u lichamelijke klachten doordat u nu andere bewegingen maakt dan normaal? Welke zijn dat?
Deze punten bespreekt u met uw ergotherapeut.

Stap 4: Evaluatie

Drie maanden na de aflevering nemen de leverancier en de ergotherapeut contact met u op om te evalueren. Daarna wordt er jaarlijks geëvalueerd of het hulpmiddel nog voldoet.
 
De Oriëntatiehulp Arm- en Handondersteuning en het stappenplan zijn opgesteld in samenwerking met Hogeschool Zuyd, Amsterdam UMC, Radboudumc, SIZA, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Vilans in het kader van het ZonMw-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.
Inhoud

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier